Is de MIA/VAMIL investerings aftrek ook van toepassing bij importauto’s?

Pak het fiscale voordeel dat MIA en VAMIL kan bieden

tesla-importeren-1

Het kan fiscaal en zakelijk gezien erg interessant zijn om elektrisch te gaan rijden. Veel modellen hebben echter een lange levertijd en qua bijtelling kan het interessant zijn om nog net een auto op een kentekenregistratie van het vorige jaar te hebben. Dan kan het toepassen van MIA en VAMIL op een importauto erg interessant zijn.

Maar het is wel een flinke puzzel. Welke auto moet je kiezen om voor welk voordeel in aanmerking te komen. Een van de fiscale voordelen bestaat uit de de investeringsaftrek op basis van de MIA en VAMIL.

Wat is MIA?

De letters MIA staan voor Milieu-investeringsaftrek. Het is een fiscale investeringsaftrek en kan tot 36% van het investeringsbedrag bedragen. De MIA komt bovenop de normale investeringsaftrek. Deze aftrek is bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. Dus als je als ondernemer bewust bezig bent met je leefomgeving dan kun je een fiscaal en financieel voordeel behalen. Hiermee hoopt de overheid investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren.

Wat is VAMIL?

De letters VAMIL staan voor Vrije Afschrijving Milieu-Investeringen. Door gebruik te maken van deze regeling heb je liquiditeits- en rentevoordeel. Hiermee kun je de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen. Dit doe je door het fiscaal vrij afschrijven van bepaalde milieu-investeringen. Het moment van afschrijven bepaal je zelf. Het aanschafbedrag kan al in het in het jaar van aanschaf volledig worden afgeschreven. Hierdoor druk je de fiscale winst en betaal je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het moment van aangaan van de overeenkomst wordt gezien als het moment van investeren. Dit kan het moment zijn dat je een geldige offerte accepteert, een mondelinge aanvaarding zonder voorbehoud of het sluiten van een schriftelijke koopovereenkomst.

Waar moet een auto aan voldoen voor MIA en VAMIL?

Als je gebruik wilt maken van MIA en de VAMIL dan moet het voertuig nieuw zijn. Goed nieuws is dat als een auto gebruikt is er ook gebruik gemaakt kan worden van de MIA en VAMIL. Dan moet die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Niet ouder zijn dan 6 maanden
  • Mag niet meer dan 6.000 km gereden hebben
  • Het moet een volledig elektrische auto zijn
  • Hij mag een eerste registratie in het buitenland hebben gehad

Als je gebruik wilt maken van de MIA en VAMIL dan adviseren we je informatie in te winnen bij de accountant of boekhouder. Ook moet je de investering melden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De investering in een elektrische auto, het importeren van een auto en de MIA/VAMIL regeling is trouwens perfect te combineren met financial lease.

Deel deze post