Privacy statement van MrWheelson

Identiteit
De bedoeling van deze privacyverklaring is om je informatie te verstrekken over de verwerking van je persoonsgegevens door MrWheelson. Wij vinden een correcte omgang van de gegevens van onze gebruikers erg belangrijk.

Onze Privacyverklaring wordt gehanteerd door MrWheelson, dit is een handelsnaam van onze rechtspersoon Sherlock Wheels BV.

Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en zorgen ervoor dat we handelen naar bestaande wet- en regelgeving. Wij vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben en zullen (waar nodig) altijd eerst uitdrukkelijke om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens beschermen en dat ook eisen van partijen waar we mee samenwerken. Je kunt als gebruiker altijd inzicht krijgen in de persoonsgevens die we hebben vastgelegd en zullen verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen graag inwilligen.

We leggen graag uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, en relevante autogegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

Publicatie gegevens aan derden
Bij het aanmelden van je voertuig moet je jouw persoonsgegevens opgeven. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je via ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per email en social media op de hoogte brengen van nieuwe en/of aanvullende producten en diensten:.

Nieuwsbrief
Wij publiceren een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. 

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Lees ook onze cookieverklaring voor meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelen wij bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Voor het verzamelen van gegevens via Google Universal Analytics plaatsen we javascript trackingcode op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord welke slechts worden verstrekt aan werknemers waarvan het noodzakelijk is om hun functie goed te kunnen uitoefenen. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienstverlening af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen. Indien je persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kun je een verzoek indienen om deze te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
MrWheelson, Zwarte Zee 84, 3144DE, Maassluis, NEDERLAND

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-06-2023.