De milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) geldt alleen voor nieuwe niet eerder in gebruik genomen auto’s, dus niet voor tweedehands.
Een lijst met auto’s die kwalificeren voor de milieulijst 2021 vindt je op:

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/07/Waterstof-of-elektrische-voertuigen-voor-zakelijk-gebruik-28juli2021.pdf

  • Elektrische bestelauto’s vallen in MIA code G…., wat een aftrek van 36% geeft. Elektrische personenauto’s vallen in MIA code E…., wat een aftrek van 13,5% geeft.
  • Bij bestelauto’s gaat de aftrek over de aanschafwaarde met een maximum van € 75.000 . Bij personenauto’s gaat de aftrek over de aanschafwaarde met een maximum van € 40.000

De ‘gewone’ investeringsaftrek (KIA, 28%) geldt voor zowel nieuwe als gebruikte bestelauto’s en niet voor personenauto’s.

Let op: deze investeringsaftrekken gelden alleen als je de auto zakelijk aanschaft. Als je de auto daarnaast ook privé gebruikt moet je bijtelling betalen. Daarnaast moet de investeringsaftrek (gedeeltelijk) worden terugbetaald als je de auto binnen vijf jaar weer verkoopt of de onderneming beëindigt.

Stel nieuwe elektrische personenauto:
13,5% x € 40.000 = € 5.400 extra aftrek van ondernemingswinst. Het belastingvoordeel hiervoor is afhankelijk van hoeveel winst uit onderneming in 2021 jij gaat halen.